Công văn số 6123/UBND-VX1 của UBND tỉnh về thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đối với người từ thành phố Hà Nội về/đến Vĩnh Phúc

26/07/2021