Công văn số 6128/UBND-NN1 của UBND tỉnh về việc phát động "phòng trào công nhân lao động Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh"

25/07/2021

File đính kèm