Quyết định số 1969/QĐ-TBCĐ về huy động 108 hội viên hội CCB và Đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

22/07/2021