Công văn số 5737/UBND-CN1 của UBND tỉnh về đăng ký các hãng xe sử dụng để đưa người từ khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 về nơi lưu trú

16/07/2021