Quyết định số 1941/QĐ-TBCĐ ngày 16/7/2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/07/2021

File đính kèm