Công văn số 4175/UBND-NN2 ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

02/06/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: