Công văn số 4321/UBND-KT4 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04/06/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: