Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: