Quyết định số 1045/QĐ-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về thiết lập cách ly y tế có vùng dịch tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04/05/2021

File đính kèm