Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 mở rộng

29/12/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: