Công văn của UBND tỉnh về chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh, trạm y tế xã cấp các giấy chứng nhận giả

02/12/2020

File đính kèm