Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm 2020

30/07/2020

File đính kèm