Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn tiết kiệm điện; phòng chống thiên tai, bão lũ , đuối nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động

15/06/2020