Công văn của UBND tỉnh về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và giải pháp kiểm soát, giảm giá thịt lợn

21/05/2020