Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp &PTNT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

26/03/2020