Công văn của UBND tỉnh về việc đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

20/03/2020