Công văn của UBND tỉnh về việc khai báo sức khỏe du lịch và khai báo tại cửa khẩu

18/03/2020