Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020

11/03/2020