Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng, thải bỏ khẩu trang phòng dịch và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định

25/02/2020