Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020

21/02/2020

File đính kèm