Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

20/02/2020