Công văn của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

19/02/2020