UBND tỉnh chỉ đạo về việc cập nhật thông tin trực tuyến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV) gây ra để phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

14/02/2020

File đính kèm