Công văn của UBND tỉnh về công bố thông tin diễn biến chất lượng môi trường ở khu vực Đầm Cả, thị trấn Hương Canh đã bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu của Trạm biến áp 220KV Vĩnh Yên

20/12/2019