Công văn của UBND tỉnh về việc ứng dụng chữ ký số, bàn ký điện tử và Zalo trong giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

28/10/2019

File đính kèm