Chỉ thị số 01/CT-CT, ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2015

12/01/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: