Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/12/2014

File đính kèm