Kế hoạch số 7577/KH-UBND, ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh về tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "bà mẹ Việt Nam anh hùng" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2

19/12/2014

File đính kèm