Công văn số 7394/UBND-TH, ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh

08/12/2014

File đính kèm