Thông báo số 93/TB-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tại cuộc họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

09/07/2014

File đính kèm