Thông báo số 94/TB-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch phân khu D2 (lần 2) theo Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và địa điểm quy hoạch mở rộng Khu trung tâm hành chính...

09/07/2014

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: