Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đưa lao động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

14/05/2014

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: