Kế hoạch số 2192/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về Tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2014.

30/04/2014

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: