Báo cáo số 74-BC/BCSĐ ngày 18/3/2020 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

20/03/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: