Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 11/11/2019 Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

06/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: