Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 29/11/2019 cập nhật thông tin, giải trình bổ sung kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

06/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: