Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 12/11/2019 Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh VP giai đoạn 2016-2020

19/11/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: