Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh và một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10/2019, nhiệm vụ công tác điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 11/2019

01/11/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: