Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019; tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

08/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: