Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh v/v thực hiện NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8...

13/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: