Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 26/4/2019 của UNBD tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh và một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 4/2019, nhiệm vụ công tác điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 5/2019

05/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: