Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/07/2021

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VĨNH PHÚC


Đ/c Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên BCH TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh


Đ/c Lê Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
      
Đ/c Phạm Hoàng Anh
Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình
Bí thư
Thành ủy Vĩnh Yên

Đ/c Nguyễn Trung Hải
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c Trần Thanh Hải
Giám đốc
Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Nguyễn Bá Huy
Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh
Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đ/c Đinh Ngọc Khoa
Giám đốc
Công an tỉnh

 

Đ/c Hà Quang Tiến
Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy
  Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy

 

 

Đ/c Vũ Việt Văn
Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Đ/c Bùi Huy Vĩnh
Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: