Giới thiệu chung

28/08/2015

HUYỆN ỦY LẬP THẠCH  

 Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830103 - Fax: 0211.830103 - Email: huyenuylapthach@vinhphuc.gov.vn

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Bí thư: Nguyễn Việt Phương
Điện thoại: 0211.3830104
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Chủ trì các hội nghị thường vụ; Chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng kết các mặt công tác trọng yếu ở địa phương. Trực tiếp nắm bắt các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh. Phụ trách công tác đối ngoại, nắm và chỉ đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ.

Phó Bí thư thường trực: Hà Đình Nhã
Điện thoại: 02113.830105
Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Phó Bí thư: Lưu Văn Dũng:
Điện thoại:
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cơ sở

Phó Bí thư: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: 0211.3830108
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện

 

 

Các tin đã đưa ngày: