Giới thiệu chung

17/09/2019

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC

 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnhVĩnh Phúc
Điện thoại:  0211 3860 731; Email: hoinhabaovp@gmail.com

 

I. LÃNH ĐẠO

1. Chủ tịch: Nguyễn Khắc Hiếu

Ủy viên BCH hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc

Điện thoại :  0983.299.389

Email: khachieu0971@gmail.com

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Triệu Thị Thanh Bình

Điện thoại : 0989.551.712

Email: binhvptuvp@gmail.com

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thảo Nguyên

Phó Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Phúc

Điện thoại CQ:  0983.181.339

 

II. CÁC ỦY VIÊN BCH

1. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc

Điện thoại CQ:  0211.3712.131

Email: vinh1970nguyen@gmail.com

 

2. Bùi Đức Sơn

Trưởng Phòng Chuyên đề Đài PT-TH Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0912.608.720

 

3. Nguyễn Tuấn Huy

Trưởng Phòng BC-XB -  Sở TT&TT Vĩnh Phúc

Điện thoại CQ: 0211.3847.157  

Email: huynt68@gmail.com

4. Nguyễn Thị Chiến

Trưởng phòng Kinh tế -  Báo Vĩnh Phúc

Điện thoại :  0915.177.250

Email: hongchienbvp@gmail.com

 

Chánh Văn phòng Hội: Phùng Quang Dũng

Điện thoại CQ: 02113.860.731

Di động: 0915.147.879

Email: dungquangphung89@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc được theo Quyết định số 608/HNBVN ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Tập hợp, đoàn kết hội viên tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí;

b) Tuyên truyền,vận động, giám sát hội viên chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động báo chí; tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

c, Tham gia ý kiến với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Tham gia thẩm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên;

e) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí;

g) Tổ chức giải báo chí, hội báo xuân hàng năm để tôn vinh hoạt động của các nhà báo, các cơ quan báo chí, những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu quả xã hội tích cực.

 

Các tin đã đưa ngày: