Giới thiệu doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc

22/05/2008

Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc 

Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của doanh nghiệp trẻ cả nước. Hội được thành lập nhằm mục đích đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp trẻ, tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trẻ, nghiên cứu tham mưu với Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, với Chính phủ, Nhà nước về những vấn đề của doanh nghiệp trẻ, giáo dục, tổ chức, động viên doanh nghiệp trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội khác vì sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp trẻ. Hội hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện, tự quản, hiệp thương và thống nhất hành động.  

Hội viên của Hội là công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội và được xét kết nạp làm hội viên của Hội. 

Hội tổ chức hàng loạt hoạt động chung, nhưng việc liên hệ với các thành viên cũng như theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp thành viên chủ yếu do các hội cấp tỉnh thành thực hiện. Văn phòng Trung ương Hội điều phối hoạt động của tất cả các Hội địa phương, vận động hành lang và tham gia vào hoạch định chính sách. Hội rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và xoá đói giảm nghèo. Hội tổ chức nhiều phái đoàn thương mại, bao gồm cả những đoàn đi nước ngoài và là cầu nối giữa các công ty Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Các tin đã đưa ngày: