Các phòng, đơn vị trực thuộc

10/12/2019

1. Văn phòng tỉnh Hội

– Chánh  Văn phòng: Ông Nguyễn Kỳ Anh

Điện thoại: 0914.428.866

– Phó Chánh Văn phòng: Bà Đào Phương Thùy

Điện thoại: 0977.658.988

- Phòng Văn thư

Điện thoại: 0211 3 862.682

– Phòng Kế toán

Điện thoại : 0211 3 726.493

2. Phòng Công tác xã hội và Truyền thông

Trưởng phòng: Ông Đào Trọng Hiếu

Điện thoại: 0979.146.748

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0977.459.226

3. Phòng Chăm sóc sức khỏe

Trưởng phòng: Ông Vũ Kiên Kường

Điện thoại: 0985 193 024

Các đơn vị trực thuộc tỉnh Hội

1. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật

Giám đốc: Ông Trần Văn Vạn

Điện thoại: 0988 345 578

2. Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo

Giám đốc: Bà Lê Thị Thúy Hòa

Điện thoại: 0989.097.972

Các huyện, thành Hội

1. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Vĩnh Yên

Chủ tịch: Ông Cao Đức Thắng

Điện thoại: 0913 564 207

2. Hội Chữ thập đỏ Thị xã Phúc Yên

Chủ tịch: Bà Ngô Thị Tú

Điện thoại: 0948 006 589 – 0985 734 446

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thiệu Đại

Điện thoại: 0982 801 376

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Lập Thạch

Chủ tịch: Ông Trần Văn Toàn

Điện thoại: 0984 915 800

5. Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Tường

Chủ tịch: Ông Lê Văn Thắng

Điện thoại: 0918 545 288

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên

Chủ tịch: Ông Bùi Ngọc Đạo

Điện thoại: 0985 235 363

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lạc

Chủ tịch: Ông Dương Quang Lương

Điện thoại: 0949 246 345

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Dương

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: 0982.834.198

9. Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo

Phó chủ tịch Phụ trách: Ông Nguyễn Trọng Dân

Điện thoại: 0981.179.868

Các tin đã đưa ngày: