Giới thiệu chung

11/08/2014

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Trụ sở 
  Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862505 – Fax: 0211.3847.773
Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Mạnh Định
Điện thoại:0211.3840676

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; là chủ tài khoản của cơ quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng phát triển nghành

Trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra, pháp chế, thi đua, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, đoàn thể, tổng hợp, tạp chí nghành, quân sự quốc phòng của sở.

Trực tiếp chỉ đạo thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp của tỉnh.

Theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng; phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Thanh tra; phòng Pháp chế; Thể thao thành tích cao; Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao; trường Năng khiếu Thể dục thể thao.

Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Vĩnh Yên

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0211.3721918

Phụ trách lĩnh vực công tác: Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Văn hóa quần chúng, Văn hóa dân gian, tuyên truyền cổ động.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Lập Thạch và Sông Lô

Phó Giám đốc: Ngô Duy Đông
Điện thoại: 0211.3728409

Phụ trách lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, nghệ thuật; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, quảng cáo, cấp phép các loại hình tổ chức, kinh doanh hoạt động văn hóa theo thẩm quyền quy định của Nhà nước.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Nhà hát Chèo, Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc.

Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Phó Giám đốc: Dương Quang Ứng
Điện thoại: 0211.3716.508

Lĩnh vực phụ trách công tác: Du lịch, Phát triển tài nguyên Du lịch, Thư viện, Phát hành phim và chiếu bóng.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Nghiệp vụ Du lịch, phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên Du lịch, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh.

Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa,Thể thao và Du lịch huyện Tam Dương và Bình Xuyên.

Phó Giám đốc: Kim Văn Ngoan Quýnh
Điện thoại: 0211.616.267

Lĩnh vực phụ trách công tác: Di sản văn hóa, Văn Miếu, Thể dục thể thao quần chúng, Thi đua khen thưởng, lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, công tác quan hệ với các tổ chức chính trị, đoàn thể của tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Nhà thi đấu Thể dục thể thao, Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý di tích, Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu Vĩnh Phúc.

Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa,Thể thao và Du lịch huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên.

 

Các tin đã đưa ngày: