Hỏi: Công ty tôi sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá phải sử dụng nhiều máy móc tiêu thụ điện năng. Tôi xin hỏi nhà nước có quy định như thế nào về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

09/12/2020

Hỏi: Công ty tôi sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá phải sử dụng nhiều máy móc tiêu thụ điện năng. Tôi xin hỏi nhà nước có quy định như thế nào về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

Trần Văn Mạnh-Vĩnh Yên

Trả lời:

Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá được quy định tại Điều 10 Luật số 50/2010/QH12 của Quốc hội về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cụ thể như sau:

Cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng để lựa chọn, áp dụng biện pháp công nghệ và quản lý sau đây:

1. Đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa; thay thế thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

2. Cải tiến, hợp lý hoá các quá trình:

a) Đốt nhiên liệu trong lò hơi, lò luyện, lò nung, lò sấy;

b) Trao đổi nhiệt trong thiết bị gia nhiệt, làm lạnh;

c) Chuyển hóa nhiệt năng thành điện năng, điện năng thành nhiệt năng, cơ năng và các dạng chuyển hóa năng lượng khác;

3. Tận dụng nhiệt thừa của lò hơi, lò luyện, lò nung, hơi nước thải nóng cho mục đích sản xuất và đời sống;

4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm tổn hao năng lượng trong hệ thống cung cấp điện và cung cấp nhiệt;

5. Sử dụng động cơ điện, lò hơi, máy bơm có hiệu suất cao, thiết bị biến tần, thiết bị điều chỉnh tốc độ động cơ cho công trình xây lắp mới hoặc thay thế, sửa chữa;

6. Áp dụng công nghệ đồng phát nhiệt điện đối với cơ sở chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hoá có tiềm năng phát triển phụ tải điện và nhiệt.