Hỏi: Vi phạm quy định về thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ bị xử phạt như thế nào?

08/12/2020

Chi tiết câu hỏi: Tôi biết một số cá nhân có chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đã cho thuê. Tôi xin hỏi, những vi phạm cho thuê, mượn hoặc giả mạo chứng chỉ kiểm toán viên và các hành vi vi phạm khác về quy định thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ bị xử lý như thế nào?

Nguyễn Thu Huệ - Sông Lô

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định vi phạm quy định về thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên giả mạo;

b) Cho thuê, cho mượn chứng chỉ kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán.

2. Phạt tiền cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng khi không có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng; không có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch báo cáo kiểm toán năng lượng.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.