Hỏi: Trong hoạt động xây dựng, nếu vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ bị xử phạt như thế nào?

08/12/2020

Hỏi: Công ty tôi vừa xây dựng xong nhà xưởng, trong đó có lắp đặt hệ thống sử dụng năng lượng. Vừa qua, công ty tôi bị đoàn liên ngành đến kiểm tra, nhắc nhở về vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng. Xin hỏi, mức phạt đối với vi phạm lĩnh vực này?

Nguyễn Văn Dũng - Yên Lạc

Trả lời:

Điều 25, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng sẽ bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng.